Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie

W dniu 7 grudnia 2017 r. miało w naszej szkole miejsce niecodzienne wydarzenie. Gościliśmy pana Tomasza Kubę Kozłowskiego z domu Spotkań z Historią w Warszawie, który przebywał w Nysie na zaproszenie Klubu Tarnopolan. Uczniowie klas 3gm i 3gs wysłuchali wykładu „Chwała Galicji – Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie” bogato ilustrowanego materiałem ikonograficznym w formie prezentacji multimedialnej. Prelegent przybliżył młodzieży nie tylko Wystawę Krajową, skupiając się na jej organizacji, zasięgu tematycznym i ciekawostkach, ale też ukazał ją w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym i kulturotwórczym, wpisującym się w historię miasta – stolicy Galicji.

Udział w tym wydarzeniu - niecodziennej lekcji historii - był dla naszych uczniów niepowtarzalną okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat miasta Lwowa i jego wkładu w budowanie dorobku cywilizacyjnego państwa polskiego, ale stał się też inspiracją do zainteresowania się tematyką kresową.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa