Podsumowanie wojewódzkich konkursów

W dniu 28 maja 2018 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu miało miejsce doniosłe wydarzenie – podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W uroczystej gali udział wzięli: pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty oraz przewodniczący komisji konkursowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Honorowymi gośćmi uroczystości byli uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli tytuły laureatów konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. W elitarnym gronie najlepszych uczniów gimnazjów z Opolszczyzny znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie – Paweł Kocierz – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Jakub Bulik – laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Paweł i Jakub odebrali z rąk kuratora dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Opiekunem merytorycznym Pawła jest pani Anna Krupa, a Jakuba do konkursu przygotowała pani Beata Cholewczuk.


Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”

Paweł Kocierz, uczeń klasy III GM Szkoły Podstawowej nr 5 zdobył tytuł laureata XXIII edycji Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w w latach 1887 - 1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

Konkurs jest rozgrywany na czterech szczeblach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim i centralnym. Paweł z powodzeniem startował w etapie szkolnym i rejonowym. W etapie wojewódzkim, rozegranym w dniu 5 kwietnia 2018 r., rywalizował z najlepszymi uczniami Opolszczyzny na poziomie szkół gimnazjalnych. Uzyskując doskonały wynik 90% poprawnych odpowiedzi, nie tylko uzyskał tytuł laureata, ale też znalazł się w elitarnym gronie 36 najlepszych uczniów w kraju, którzy spotkają się na etapie centralnym konkursu rozgrywanym w Warszawie.

Rozwiązując zadania konkursowe Paweł musiał się wykazać nie tylko gruntowną znajomością zagadnień z historii Polski i powszechnej w latach 1887 – 1922, ale również wiedzą dotyczącą oręża polskiego, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni oraz malarstwa historycznego.

Pamiątkowy dyplom i nagrody za uzyskanie tytułu laureata Paweł odebrał z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty, pana Michała Sieka w dniu 28 maja 2018 r. podczas gali podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowej, która miała miejsce w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Do udziału w konkursie Paweł został przygotowany przez nauczycielkę historii Annę Krupę.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa