14 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7 odbyły się obchody święta liczby π

Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele ciekawych konkursów. Uczniowie mogli wziąć udział zarówno w konkursach indywidualnych jak i grupowych. W konkursie indywidualnym- „Rozwinięcie liczby π” -polegającym na zapamiętaniu jak największej ilości cyfr z rozwinięcia dziesietnego liczby π , wygrała uczennica klasy 2ga- Wiktoria Buczkowska, która prawidłowo napisała 98 cyfr po przecinku, drugie miejsce zajął uczeń klasy 3gn – Jakub Janczura, który prawidłowo napisał 84 cyfry po przecinku, a trzecie miejsce również uczeń klasy 3gn- Dawid Krupa, który prawidłowo napisał 82 cyfry.

W konkursie na najlepszą prezentację dotyczącą liczby π pierwsze miejsce równorzędnie zajęli: Jakub Bolisęga z klasy 3gn oraz Natalia Bobin i Elżbieta Kuźnik z klasy 3gj.

Na wyróżnienie zasługują również pozostali uczniowie biorący udział w tych konkursach.

Rozegrany został również konkurs międzyklasowy, w którym brało udział po dwóch przedstawicieli z klas siódmych SP oraz drugich i trzecich gimnazjum. Uczniowie w ramach tego zadania:

  • rozwiązywali krzyżówkę matematyczną;
  • uczestniczyli w konkursie „π wyrazy” - polegającym na ułożeniu w ustalonym czasie jak największej liczby wyrazów z sylabą pi;
  • uczestniczyli w konkursie „Skojarzenia” - polegającym na odgadnięciu hasła do podanego pojęcia matematycznego;
  • odpowiadali na pytania z quizu - „Co wiesz o liczbie Pi?”.

Do ogólnej punktacji doliczane zostały również punkty otrzymane za wcześniej wykonane przez klasy plakaty na temat liczby π.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca klasę 3gn, drugie miejsce drużyna reprezentująca klasę 3ga, a trzecie miejsce drużyna reprezentująca klasę 3gj.

Przez cały czas trwania konkursów, uczniowie z dużym zapałem przykładali się do rozwiązywania poszczególnych ciekawych zadań.

Przez cały dzień w szkole rozdawane były uczniom okrągłe ciasteczka z symbolem liczby π. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniowskiej społeczności.

Obchody „Święta liczby π” mają na celu pokazanie historii liczby π, praktycznego jej zastosowania oraz pokazanie, że matematyka to nie tylko zadania ale również zabawa.Galeria fotografii


Opracowała: Dorota Borkowska - Woźniak, Krystyna Cinkowska