Akcja charytatywna na rzecz zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej

W dniu 1 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 pod opieką pani Anny Boguckiej udali się z wizytą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Wyjazd był zwieńczeniem akcji charytatywnej prowadzonej w naszej szkole w październiku i listopadzie. Jej celem było nie tylko zebranie karmy dla zwierzaków przebywających w placówce, ale również zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego traktowania zwierząt i zachęcanie do adopcji czworonożnych przyjaciół.

Dzięki ofiarności uczniów i wsparciu ze strony ich wychowawców udało się w tym roku zebrać 132 kg suchej i mokrej karmy, a także koce. W działaniach na rzecz zwierząt wzięli udział uczniowie z klas: I d, I c, VII c, II gd, II gj, II gn, III ga, III gd, III gj i III gm. W wyjeździe uczestniczyli natomiast przedstawiciele trzech klas, które najbardziej aktywnie włączyły się w zbiórkę: II gm, III gd i III gj. Uczniowie przekazali zebrane środki, a także dowiedzieli się od pracowników schroniska, jakie są aktualne potrzeby i plany dalszej działalności placówki.

Organizatorzy akcji – klasy III gd i III gj, a także koordynatorki: Anna Bogucka, Dorota Borkowska – Woźniak i Anna Krupa składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy nie pozostali obojętni na los bezdomnych zwierząt.Opracowała: Anna Krupa