Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 28 lutego 2017 r. uczniowie klasy I M wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w uroczystości przez koordynatorkę wydarzenia, panią dr Joannę Kaperę – Basoń.

Podczas uroczystości młodzież wysłuchała prelekcji pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, pana mgra Andrzeja Koziara. Wygłosił on wykład „Wyklęci – Niezłomni – Niepokonani”, w którym przybliżył sylwetkę Żołnierza Wyklętego, Mieczysława Bujaka ps. Gryf. W drugiej części spotkania miała miejsce projekcja filmu w reż. Grzegorza Brauna pt. „Oskarżenie”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony uchwałą Sejmu RP w 2011, ma być – zgodnie z intencją jego pomysłodawcy, prezydenta Lecha Kaczyńskiego - wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Upamiętnia wszystkie ofiary reżimu komunistycznego z lat 1944 – 1956, które walczyły w obronie suwerenności narodu i prawa do samostanowienia z narzuconym Polsce reżimem komunistycznym.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa