Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 odbył się „Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej”, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie, Annę Krupę. W zmaganiach konkursowych wzięły udział klasy trzecie naszej szkoły, reprezentowane przez drużyny złożone z 3 uczniów.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie postawy patriotyzmu, zwiększanie wiedzy na temat życia publicznego w Polsce oraz doskonalenie umiejętności selekcjonowania informacji.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w siedmiu zadaniach: rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte oraz uzupełniali schematy poświęcone administracji rządowej i samorządowej. Wśród konkurencji znalazło się również rozpoznawanie znanych osób polskich polityki, hierarchizowanie aktów prawnych oraz określanie kompetencji wybranych ministerstw.

Ostateczne wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – klasa III J
  • II miejsce – klasa III M
  • III miejsce – klasa III N

Uczestnicy konkursu otrzymali od organizatora pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa