Akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej

Uczniowie klas II D i III J, we współpracy z Samorządem Uczniowskim, już po raz szósty przeprowadzili wśród uczniów Gimnazjum nr 1 w Nysie akcję zbiórki karmy dla psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Zbiórka była prowadzona w październiku i listopadzie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów i wsparciu wychowawców przekazaliśmy pracownikom schroniska prawie 220 kg karmy, a także koce, miski i zabawki. W nasze działania włączyły się klasy: I A, I E, I J, I M, II B, II D, II M, III C, III D, III J oraz III M. Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy: III J, I M i III D, które wyjątkowo aktywnie wzięły udział w zbiórce.

W dniu 29 listopada 2016 r. przedstawiciele organizatorów oraz najbardziej zaangażowanych klas pod opieką pań Anny Boguckiej i Anny Krupy udali się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Celem wyjazdu było przede wszystkim przekazanie zebranej karmy, koców i zabawek oraz spotkanie i rozmowa z pracownikami schroniska. Podczas pobytu uczniowie dowiedzieli się, dlaczego zwierzęta trafiają do schroniska oraz w jaki sposób udzielana jest im pomoc. Pytania dotyczyły też zasad, na jakich prowadzona jest adopcja bezdomnych psów oraz pomocy dzikim i bezdomnym zwierzętom w okresie zimowym.

Celem naszych działań jest uwrażliwianie młodzieży na problemy bezdomnych zwierząt, a także promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez współpracę z Urzędem Miejskim w Nysie.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa