Obchody Dnia Liczby Pi

„Dzień liczby Pi” tradycyjnie obchodziliśmy w naszym gimnazjum 14 marca.

W ramach obchodów odbył się konkurs na piosenkę o liczbie Pi.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce –Marynika Skórzak, Maja Skupińska klasa 3j
  • II miejsce – Mateusz Podpora klasa 1m

Na terenie szkoły odbyły się konkursy w ramach Ligi Klas:

  • na najlepszą gazetkę o liczbie Pi,
  • na wiersz na podstawie rozwinięcia liczby Pi.

14 marca grupa uczniów realizujących projekt pod kierunkiem nauczycieli Doroty Borkowskiej–Woźniak i Moniki Prochownik wzięła udział w korowodzie na terenie centrum Nysy.

Uczniowie przebrani byli w stroje inspirowane obchodzonym świętem, nieśli transparenty, rozdawali okrągłe ciasteczka z symbolem liczby Pi oraz przeprowadzili ankietę związaną ze znajomością treści dotyczących liczby Pi. Na terenie Vendo Parku uczniowie ułożyli się w rozwinięcie liczby Pi.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym obchody „Dnia liczby Pi” były wyjątkowe. Połączyliśmy je z akcją charytatywną na rzecz niepełnosprawnego ucznia naszej szkoły, który uczęszcza do klasy integracyjnej - Mateusza Zawadzkiego. Urodził się on z rozszczepem kręgosłupa, na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim i potrzebuje pomocy w sfinansowaniu bardzo drogiej operacji w klinice w Niemczech, dzięki której będzie mógł znowu normalnie usiąść, wrócić do chodzenia o kulach, a przede wszystkim żyć bez bólu. Dlatego czas korowodu został także przeznaczony na akcję zbiórki pieniędzy na pomoc dla Mateusza Zawadzkiego. Dzięki hojności mieszkańców Nysy zebraliśmy 1154,40 zł.


Galeria fotografii


Opracowała: Monika Prochownik