Akcja charytatywna „Mikołaj 2016” dla podopiecznych Pogotowia Interwencji Społecznych w Nysie

W dniach od 7 listopada do 5 grudnia 2016 r. klasy II N i III J przeprowadziły akcję charytatywną „Mikołaj 2016” na rzecz dzieci przebywających w Pogotowiu Interwencji Społecznych w Nysie. Jej celem było pozyskanie środków materialnych, niezbędnych do przygotowania upominków mikołajkowych dla podopiecznych ośrodka.

W ramach akcji uczniowie z klas – organizatorów wykonali plakaty informujące o celach i zakresie akcji, a także przekazali informacje uczniom naszej szkoły, rodzicom i nauczycielom. Podczas zbiórki młodzież przekazała swoim rówieśnikom przede wszystkim słodycze i zabawki, a także książki, artykuły papiernicze, spożywcze i kosmetyki. Dzięki podejmowaniu tego typu inicjatyw młodzi ludzie kształtują w sobie postawę empatii i zrozumienia wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.Opracowała: Anna Krupa