Projekt "Erasmus+" - wizyta na Malcie

W dniach od 3 do 7 kwietnia delegacja nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Nysie (Beata Cholewczuk, Aleksandra Kołodziej i Ewelina Włoch) przebywała na Malcie. Wyjazd zrealizowano w ramach projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna „Dobrze się czuć, aby żyć razem”. W projekt trwający od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. zaangażowane są szkoły:

  • Gimnazjum nr 1 w Nysie,
  • Cours Sainte Thérèse w Laval  (Francja),
  • Alternative Learning Programme w Paola (Malta),
  • Zakladna Skola w Nove Zamky (Słowcja).

Główny cel współpracy to wspólne odkrywanie najlepszych sposobów zapewniających dobre samopoczucie i wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

W każdej ze szkół odbywają się różnorodne działania, na przykład warsztaty relaksacji, wizyty w gospodarstwach ekologicznych oraz spotkania z dietetykami dotyczące między innymi produktów spożywczych dobrze wpływających na pracę mózgu.

Na Malcie spotkali się nauczyciele z poszczególnych szkół, aby zreferować dotychczas zrealizowane działania oraz szczegółowo zaplanować kolejne.

Wizyta przebiegała w miłej atmosferze dzięki gościnności nauczycieli i uczniów Vocational Creative Centre w Paola. Delegację Gimnazjum nr 1 zaskoczyła serdeczność gospodarzy, którzy zapewnili wiele atrakcji, takich jak wycieczki do Valetty, Mdiny i Vittoriosy oraz degustacja lokalnych potraw. Nauczyciele poznali również specyfikę pracy szkoły. Kilkudniowe spotkanie oraz współpraca między partnerami pozwoli na właściwą realizację projektu.

Kolejne zaplanowane wspólne działania to:

  • wizyta uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół w Gimnazjum nr 1 w Nysie (maj 2017 r.),
  • wyjazd uczniów i nauczycieli do Laval we Francji (październik 2017 r.),
  • spotkanie podsumowujące projekt w Novych Zamkach na Słowacji (maj 2018 r.).

Projekty Unii Europejskiej, oprócz wartości edukacyjnych, umożliwiają również poznanie różnych kultur, uczą tolerancji, wyrabiają umiejętność współpracy oraz w naturalny sposób wpływają na rozwój kompetencji językowych.


Galeria fotografii


Opracowały: Aleksandra Kołodziej, Beata Cholewczuk, Ewelina Włoch