Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

W dniu 13 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Nysie odbył się „Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym”, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie, Annę Krupę. W zmaganiach konkursowych wzięły udział klasy drugie naszej szkoły, reprezentowane przez trzyosobowe drużyny.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz zwiększanie wiedzy na temat życia publicznego w Polsce.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w siedmiu zadaniach: rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadali na pytania otwarte i zamknięte, a także pracowali z mapą obrazującą podział terytorialny państwa. Ponadto uczestnicy zmagań konkursowych mieli okazję wcielić się w rolę petentów Urzędu Miejskiego w Nysie, dokonywali podziału organów władzy na uchwałodawcze i wykonawcze oraz rozpoznawali znanych polityków reprezentujących władze gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – klasa II N,
  • II miejsce – klasa II J,
  • III miejsce – klasa II M.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od organizatora pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa