Konkurs historyczny w ramach obchodów Roku Tadeusza Kościuszki

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs historyczny. Okazją do jego organizacji było ogłoszenie roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki – patrona naszej szkoły. Celem konkursu było m.in. kształtowanie wzorców osobowych poprzez odwołanie do postaci patrona – Tadeusza Kościuszki, popularyzowanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń z historii Polski i powszechnej: wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wojny w obronie konstytucji maja i insurekcji kościuszkowskiej oraz budzenie zainteresowania dla dorobku minionych pokoleń i kształtowanie postawy szacunku dla dokonań wybitnych postaci.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich gimnazjów gminy Nysa. Ostatecznie do zmagań konkursowych przystąpiły 4 trzyosobowe drużyny reprezentujące: Gimnazjum Sportowe w Nysie, Gimnazjum nr 2 w Nysie, Diecezjalne Gimnazjum Humanistyczne w Nysie oraz Gimnazjum nr 1 w Nysie.

Dla uczestników konkursu przygotowanych zostało sześć zadań. W pierwszym z nich uczniowie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę. Drugie zadanie to praca z ikonografią w formie puzzli historycznych. Polegało ono na ułożeniu obrazu „Przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie” oraz podaniu nazwiska autora i daty wydarzenia. Trzecie zadanie było związane z pracą z tekstem źródłowym – fragmentem Uniwersału Połanieckiego. W ramach kolejnego zadania uczniowie obejrzeli fragment archiwalnego filmu i na jego podstawie odpowiadali na pytania związane z bitwą pod Racławicami. Piąte zadanie to praca z mapą. Polegało ono na zaznaczeniu miejsc bitew z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Ostatnią konkurencją konkursową był quiz historyczny, w którym młodzież odpowiadała na wybrane przez siebie pytania o zróżnicowanym stopniu trudności.

Po podsumowaniu wszystkich zadań konkursowych i podliczeniu zdobytych przez drużyny punktów przyszedł czas na ogłoszenie wyników:

  • I miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Nysie,
  • II miejsce zajęła reprezentacja Diecezjalnego Gimnazjum Humanistycznego,
  • III miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Nysie.

Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, podkreślając bardzo wysoki poziom rywalizacji i doskonałe przygotowanie merytoryczne młodzieży. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii Renata Głuszek, Anna Krupa i Irena Garczarek.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa