Nyska drużyna na Finałach Światowych „Odysei Umysłu”

W dniach 23 – 28.05. 2017 drużyna absolwentów Gimnazjum nr 1 w Nysie już po raz drugi wzięła udział w Finałach Światowych „Odysei Umysłu” odbywających się w Michigan State University w East Lansing w Stanach Zjednoczonych.

Nyska drużyna swoją przygodę z Odyseją rozpoczęła jeszcze w gimnazjum, gdzie pod okiem trenerów – nauczycieli Gimnazjum nr 1 stawiała pierwsze kroki w tym prestiżowym programie, ćwicząc kreatywność, nieszablonowe myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów rozbieżnych. Obecnie w dalszym ciągu reprezentuje Gimnazjum nr 1 – jedyną nyską szkołę, która posiada członkostwo w „Odysei Umysłu”, natomiast opiekę finansową objął nad uczniami Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, do którego uczęszcza większość Odyseuszy.

W skład drużyny wchodzą:

 • Katarzyna Paterek - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
 • Gabriela Fiołek – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
 • Weronika Zalasińska - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
 • Adam Jarząbek - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
 • Stanisław Narloch – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
 • Mateusz Palzer – Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie.

Trenerkami grupy są: Agnieszka Jarząbek – nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Nysie i Karolina Jarząbek –Odyseusz, absolwentka Gimnazjum nr 1 oraz tegoroczna maturzystka z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.

W podróży do Stanów Zjednoczonych, oprócz ww. trenerów, nyskim Odyseuszom towarzyszyła Beata Cholewczuk, nauczyciel Gimnazjum nr 1, trener Odysei Umysłu, opiekun drużyny w latach 2014 / 2015 i 2015 / 2016 oraz tłumacz języka angielskiego.

W tegorocznych Finałach Światowych wzięło udział ponad 800 drużyn z całego świata, m.in. z Argentyny, Kanady, Indonezji, Indii, Japonii, Chin, Korei Południowej, Hong Kongu, Meksyku, Togo, Salwadoru, Turcji, Kolumbii.

Nyska drużyna wystąpiła w 3. problemie długoterminowym, w grupie wiekowej III, w którym wzięło udział 56 drużyn, w tym trzy drużyny z Polski. Zajęła 22.miejsce, pozostawiając w tyle zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Kolumbii, Indonezji, Korei Południowej i Niemiec. Sędziowie szczególnie docenili performance przygotowany przez nysian oraz styl.

Dla nyskich Odyseuszy pobyt w Stanach Zjednoczonych był przede wszystkim kolejnym wyzwaniem, szansą zdobycia nowych doświadczeń, źródłem wielu inspiracji, z których będą korzystać w kolejnych latach odysejowej wędrówki.

Udział nyskich licealistów w Finałach Światowych nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc tych, którzy uznali, że warto wspierać kreatywność, że inwestowanie w nyskie talenty niesie za sobą długoterminowe efekty. Szczególne podziękowania należą się:

 • Urzędowi Miasta i Gminy Nysa,
 • Starostwu Powiatowemu w Nysie,
 • Panu Aleksandrowi Walczakowi, prezesowi Dekady Realty,
 • Spółce BIOAGRA,
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie Panu Tomaszowi Jazienickiemu,
 • Panu Grzegorzowi Wąsowiczowi, dyrektorowi Agencji Allianz Nysa s.c.,
 • Stowarzyszeniu Ruch Rozwoju Regionu,
 • Stowarzyszeniu I Love Nysa,
 • Pani Celinie Lichnowskiej, dyrektor Przedszkola Prywatnego Bajkowy Świat,
 • Radiu ONY
 • oraz wszystkim zrzutkowiczom i darczyńcom.

Galeria fotografii


Opracowała: Agnieszka Jarząbek