Obchody 1051. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę

12 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 1, w ramach obchodów 1051. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę, odbyła się lekcja otwarta, w której wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych i drugich. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną, która pozwoliła jej przenieść się w zamierzchłe czasy. Dzięki narracji historycznej wzbogaconej ikonografią, filmem, muzyk i fragmentami średniowiecznych kronik przywołane zostały wydarzenia, postaci i miejsca, które złożyły się na proces włączenia Polski w europejską wspólnotę państw chrześcijańskich.

Uczestnicząc w lekcji, uczniowie mieli okazję dokonać oceny argumentów przemawiających za przyjęciem chrztu oraz wskazujących na negatywne następstwa takiej decyzji. Przybliżone zostały im postacie pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I, jego czeskiej żony – Dobrawy, pierwszego biskupa misyjnego na ziemiach polskich – Jordana oraz syna książęcej pary – Bolesława Chrobrego, który przejął po ojcu zadanie umacniania chrześcijaństwa. Lekcja objęła okres od czasów legendarnych, poprzedzających przyjęcie chrztu aż po zjazd gnieźnieński, dzięki któremu Polska uzyskała niezależną organizację kościelną. Podniesiona została również kwestia dyskusyjności daty i miejsca przyjęcia chrztu, a także przywołane zostały relacje kronikarskie, ukazujące chrzest Polski z perspektywy innych krajów europejskich.

Lekcja została przygotowana przez uczniów klasy II A i II J pod opieką nauczycielek historii – Renaty Głuszek i Anny Krupy.


Galeria fotografii


Opracowały: Anna Krupa