Wolontariusze ze studenckiej organizacji AIESEC w naszej szkole

W dniach 29.05. do 2.06. po raz kolejny gościliśmy w szkole wolontariuszy ze studenckiej organizacji AIESEC, zrzeszającej około 65 tysięcy członków z całego świata. Gimnazjum nr 1 współpracuje z AIESEC już od kilku lat. Dwa razy w roku szkolnym, goście z odległych krajów prowadzą warsztaty w języku angielskim, dotyczące krajów, z których pochodzą, między innymi Nowej Zelandii, Australii, Egiptu, Francji, Brazylii, Chin oraz Indii. Uczniowie poznają geografię, historię i kulturę tych państw, jednocześnie szlifując język angielski. Goście prezentują muzykę typową dla swoich regionów, stroje ludowe, a także tradycyjną kuchnię.

Celem projektu jest przede wszystkim szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości, promowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata, rozwijanie świadomości i przedsiębiorczości uczniów szkół gimnazjalnych oraz propagowanie wartości takich jak tolerancja i dialog międzykulturowy. Jest to również WYJĄTKOWA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO oraz niezapomniane doświadczenie.

29.05.2017 r. przyjechali do nas studentki: Mathilde z Francji – oraz Kathy z Chin. Podczas wizyty w Nysie goście mieszkali u rodzin uczniów naszej szkoły. Każdego dnia od poniedziałku do czwartku spotykały się z gimnazjalistami, prowadząc warsztaty w języku angielskim.

W piątek 02.01.2017 r. nasi uczniowie przygotowali dla gości uroczyste pożegnanie połączone z podsumowaniem całego projektu. W ten sposób chcieli podziękować studentkom za warsztaty językowe, za wspaniałą naukę oraz zabawę. Podczas spotkania Mathilde i Kathy opowiedziały o kulturze oraz tradycji swojego kraju. Następnie nasi uczniowie przedstawili prezentację na temat naszego miasta, szkoły oraz polskich tradycji. Przygotowali również kącik polskich potraw, m.in. polskie pierogi, racuchy, placki ziemniaczane, kluski śląskie, bigos oraz stół pełen słodkości. Nasi uczniowie pięknie prezentowali się w polskich strojach ludowych! Goście byli pod wrażeniem naszej gościnności i zapewnili, że jeszcze nas odwiedzą.

Na zakończenie spotkania zaśpiewały nasze uczennice Roksana Prochot oraz Patrycja Mikus ze szkolnego zespółu wokalno-instrumentalnego przygotowane przez pana Darka Orłowskiego. Nie zabrakło również tańca. W wykonaniu tradycyjnego, polskiego tańca ludowego zatańczyli również uczniowie naszego Gimnazjum.

Doświadczenie to było wspaniałym przeżyciem dla młodzieży, która nie często ma okazję, aby poznać reprezentantów tak odległych krajów. Uczniowie mieli niesamowitą szansę sprawdzenia swoich umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych i językowych. Kontakty z wolontariuszami na pewno będą dla nich inspiracją u progu drogi zawodowej.

Tygodniowa obecność studentów AIESEC w naszej szkole potwierdza, jak ważne jest szerzenie różnorodności kulturowej w czasach globalizacji. Współpraca z AIESEC stała się już tradycją naszej szkoły, czekamy na kolejnych Wolontariuszy!


Galeria fotografii


Opracowała: Natalia Pleszczak