Montaż słowno – muzyczny z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 10 listopada 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Nysie został zaprezentowany montaż słowno – muzyczny z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Motywem przewodnim uroczystości były słowa ojca polskiej niepodległości, Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, pan Adam Fujarczuk, członkowie Towarzystwa miłośników Lwowa i Kresów Południowo – wschodnich oraz Związku Sybiraków, a także przedstawiciele lokalnych mediów. Otrzymali oni od młodzieży własnoręcznie wykonane kotyliony.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie zgromadzeni goście zostali zaproszeni w podróż przez ponad 100 lat naszej historii, przypadających na wiek XVIII, XIX i XX, kiedy to Polacy podjęli heroiczną walkę o odzyskanie utraconego państwa, ale też o utrzymanie narodowej tożsamości. Uczniowie przybliżyli zgromadzonym gościom historię Polski odwołując się do przełomowych wydarzeń z dziejów narodu, takich jak: walka narodowowyzwoleńcza w okresie powstań: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, Wielka Emigracja, Wiosna Ludów oraz zmagania rodaków w okresie I wojny światowej. Narracja została wzbogacona fragmentami utworów literackich, recytowanych przez uczniów, które ilustrowały opisywane wydarzenia. Całości dopełniły prezentacja multimedialna oraz pieśni patriotyczne, wspólnie odśpiewane przez gości i młodzież.

Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Krzemieniecka – Duraj, zabierając głos, zwróciła uwagę na znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie oraz na sposób celebrowania świąt narodowych. Nawiązując do hasła uroczystości zwróciła się z apelem do uczniów, aby zawsze pamiętali o swoich korzeniach i poprzez szacunek dla historii i symboli narodowych dawali świadectwo swojej obywatelskiej postawy.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: II A, II J i III J pod kierunkiem nauczycielek historii – Renaty Głuszek i Anny Krupy. Okolicznościową dekorację przygotowała Krystyna Pańczyszyn, a zaproszenia zaprojektował i wykonał Józef Pańczyszyn. W ten sposób nasza szkoła rozpoczęła cykl przygotowań do 100. rocznicy odzyskania niepodległości, którą obchodzić będziemy za dwa lata.Opracowała: Anna Krupa