Gimnazjum nr 1 „Szkołą Uczącą Się”

9 maja 2016 roku nasze gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoły Uczącej Się” nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Po 4 latach pracy z ocenianiem kształtującym poprzedzonych szkoleniami nauczycieli, których celem było podniesienie jakości pracy szkoły w naszym gimnazjum odbył się „Panel Koleżeński RUN” z udziałem nauczycieli z innych placówek. Jest to uwieńczenie naszych starań, aby współczesna szkoła nabrała nowej jakości w nauczaniu i podążała za ideą dialogu w nauczaniu pomiędzy Rodzicem, Uczniem i Nauczycielem.

W tym dniu gościliśmy 13 panelistów ze szkół, które mają już tytuł SUS. Reprezentowali oni: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy, Szkołę Podstawową nr 4 w Bolesławcu. Moderatorem panelu koleżeńskiego była przedstawicielka CEO Aleksandra Cupok. Nie zabrakło także zaproszonych gości: przewodniczącego Gminnego Zarządu Oświaty Adama Fujarczuka oraz uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podczas pierwszej części paneliści zwiedzali szkołę oraz uczestniczyli w 6 lekcjach otwartych, obserwując wzorce w nauczaniu wdrażane w naszej szkole. Następnie spotkali się z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz uczniami, od których zasięgnęli opinii o standardach oceniania kształtującego stosowanych w naszym gimnazjum.

Głównym punktem spotkania była rozmowa panelowa z zaproszonymi gośćmi, którą uroczyście rozpoczęła dyrektor Gimnazjum nr 1 Małgorzata Krzemieniecka-Duraj. Następnie odbyła się prezentacja dotycząca pracy naszej szkoły w programie SUS oraz raport z założeń, które wyznaczono jako obszary do działania i podnoszenia jakości pracy szkoły. Sprawozdanie z realizacji założeń przedstawiła Renata Głuszek, a obszary do dalszej pracy - Ewa Drzewiecka, która była szkolnym koordynatorem działań w programie RUN (Rozumienie Uczenia i Nauczania).

Po podsumowaniu rozmowy panelowej Aleksadra Cupok w imieniu CEO wręczyła na ręce pani dyrektor certyfikat.

Tytuł „Szkoły Uczącej Się” jest tytułem honorowym potwierdzającym, że nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na świadomym nauczaniu poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego. Tym samym trafiliśmy do prestiżowego grona ponad 230 szkół w Polsce, które taki tytuł już otrzymały.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania był autorski spektakl Szkolnego Teatru „Fatamorgana” przygotowany przez panie Agnieszkę Jarząbek i Marzenę Deję, a także pyszny tort.


Spektakl Szkolnego Teatru „Fatamorgana” możesz obejrzeć TUTAJ


Galeria fotografii


Opracowała: Ewa Drzewiecka