Konkurs historyczny z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski

W dniu 16 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 1 odbył się konkurs historyczny, a okazją do jego organizacji była przypadająca w tym roku 1050. rocznica chrztu Polski. Celem konkursu było m.in. popularyzowanie tematyki chrztu Polski i jego roli w procesie kształtowania państwa i narodu, budzenie zainteresowania dla dorobku minionych pokoleń oraz kształtowanie postawy szacunku dla dokonań twórców państwa polskiego. Równie ważne było uświadamianie młodzieży, że znajomość historii jest kluczem do lepszego poznania współczesnego świata.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich gimnazjów gminy Nysa. Ostatecznie do zmagań konkursowych przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn: jedna z Gimnazjum Sportowego w Nysie, dwie z Gimnazjum nr 2 w Nysie, dwie z Diecezjalnego Gimnazjum Humanistycznego w Nysie oraz dwie drużyny reprezentujące organizatora – Gimnazjum nr 1 w Nysie.

Dla uczestników konkursu przygotowanych zostało pięć zadań. W pierwszym z nich uczniowie wzięli udział w quizie historycznym, odpowiadając na wybrane przez siebie pytania o zróżnicowanym stopniu trudności. Drugie zadanie było związane z pracą z mapą historyczną. Młodzież wskazywała ziemie, które wchodziły w skład państwa pierwszych Piastów. Trzecie zadanie to praca z ikonografią w formie puzzli historycznych. Polegało ono na ułożeniu obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” oraz wskazaniu postaci historycznych uwiecznionych przez artystę. Uczniowie zmagali się również z tekstami źródłowymi, rozpoznając ich autorów i tematykę. Ostatnią konkurencją konkursową była gra dydaktyczna w postaci krzyżówki.

Po podsumowaniu wszystkich zadań konkursowych i podliczeniu zdobytych przez drużyny punktów przyszedł czas na ogłoszenie wyników:

  • I miejsce zajęła reprezentacja Diecezjalnego Gimnazjum Humanistycznego,
  • II miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Nysie,
  • III miejsce zajęła reprezentacja Diecezjalnego Gimnazjum Humanistycznego.

Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, podkreślając bardzo wysoki poziom rywalizacji i doskonałe przygotowanie merytoryczne młodzieży. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali nagrodzeni upominkami.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii Renata Głuszek i Anna Krupa.


Galeria fotografii


Opracowały: Renata Głuszek i Anna Krupa