Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 24 maja 2016 r. w Filharmonii Opolskiej miało miejsce doniosłe wydarzenie – podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W uroczystej gali udział wzięli: pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty oraz pani Zofia Sochacka - dyrektor Wydziału Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji Opolskiego Kuratorium Oświaty. Honorowymi gośćmi uroczystości byli uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli tytuł laureata konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. W elitarnym gronie 194 uczniów gimnazjów z Opolszczyzny znalazła się uczennica Gimnazjum nr 1 w Nysie, Małgorzata Kocierz – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Małgosia odebrała z rąk kuratora dyplom oraz nagrody. Warto przypomnieć, że Małgosia jest również laureatką XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Opiekunem Małgosi jest Anna Krupa.


Galeria fotografii


Opracowała: Anna Krupa