„Szkoła Humanitarna”

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum zakwalifikowało się do projektu „SZKOŁA HUMANITARNA” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

„Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi. W ramach „Szkoły Humanitarnej” uczniowie i uczennice nasze szkoły realizują projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.

Od 27 września rozpoczęliśmy tworzenie Szkolnego Klubu Humanitarnego. Koordynatorami projektu zastały Renata Głuszek i Urszula Ślusarczyk. W dniach od 18 do 20 listopada odbyło się szkolenia w Warszawie, na które pojechało dwóch uczniów – Michał Żołdak i Jakub Ratuszniak oraz koordynator Renata Głuszek. Szkolenie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zapoznaliśmy się nie tylko ze sposobem planowania projektu, jego realizacją, ale także z działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej. Ważnym elementem szkolenia była szeroko pojęta edukacja globalna.

Uczniowie samodzielnie planowali projekt akcji z zakresu globalizacji.

 

Nauczyciele również nie próżnowali.

 

Oto gotowy projekt grupy, w której byli nasi uczniowie – Michał Żołdak i Jakub Ratuszniak.

 

Uczniowie prezentują wybrane zadanie z projektu.

 

Podobnie nauczyciele.

 

Trzydniowe szkolenie zakończyło się „Grami miejskimi” w centrum Warszawy. Każda z grup miała odnaleźć co najmniej trzy punkty spośród pięciu w stolicy. Oczywiście, aby nie było łatwo, zrobiono to w formie zagadek i dodatkowych zadań w punkcie kontroli. W naszej grupie największy problem mieliśmy ze znalezieniem pierwszego miejsca, potem poszło łatwo. Udało się nam zaliczyć trzy punkty kontroli. Trzeba było wykazać się dobrą orientacją w terenie, opiekun jej nie miał, na szczęście uczniowie tak. 

 

Opracowała: Renata Głuszek