„Współczesne, nowoczesne placówki dydaktyczne, aby sprawnie się rozwijać i kształcić jak najlepszych absolwentów, muszą wdrażać kompleksowe rozwiązania informatyczne” - powiedział Sławomir Kłosowski, Wiceminister Edukacji Narodowej - „Chciałbym, żeby dzieci i młodzież poprzez kontakt z zaawansowanymi technologiami w szkole, uczyły się ich wykorzystywania w codziennym życiu, stając się przez to osobami przygotowanymi do skutecznego konkurowania w dorosłym życiu zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy” - dodał minister.

Udział naszego gimnazjum od 01.09.2011 r. w projekcie edukacyjnym e-szkoła pozwala na wykorzystanie zaawansowanych technologii, Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych, umożliwi prowadzenie ciekawszych zajęć, podniesie poziom nauczania i wdroży sprawny system komunikacji.

Poprzez Internet każdy nauczyciel może powiadamiać rodziców o postępach ich dzieci w nauce. Aplikacje komputerowe umożliwiają bowiem prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć dla nauczyciela i uczniów oraz szybką wymianę informacji, między innymi dzięki forom tematycznym tworzonym zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.

Wdrożenie nowoczesnych kompleksowych rozwiązań informatycznych pozwoli znacząco podnieść poziom kształcenia, bardziej efektywnie wykorzystać pieniądze i kadrę, usprawnić zarządzanie szkołą oraz umożliwi lepszy kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami.