PROJEKT „DROGOWSKAZY”

Zajęcia ,które mają na celu pomóc uczniom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu. Odbywają się w roku szkolnym 2010/2011 w okresie od 01.10.2010-30.05.2011r. (oprócz przerwy świątecznej i ferii) z podziałem na dwa etapy:

I ETAP - WARSZTATY GRUPOWE

  • według bloków tematycznych:

  • październik 2010 – praca w zespole

  • listopad 2010 – kontakty międzyludzkie

  • grudzień 2010 – komunikacja

  • styczeń 2011 – konflikty

  • luty 2011 – twórcze myślenie

  • marzec 2011 – umiejętności rozwoju

II ETAP- ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

dla części uczniów , którzy ukończą I etap, zajęcia odbywać będą się w kwietniu i maju 2011 r. Celem zajęć z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego jest stworzenie indywidualnych ścieżek kariery przez każdego uczestnika projektu.

Uczennice i uczniowie, którzy wezmą udział w II etapie otrzymają pendrivy (przenośne nośniki danych elektronicznych), które ułatwią im stworzenie indywidualnych ścieżek kariery.