Dyrekcja

Eulalia Woźniak
DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Krzemieniecka-Duraj
WICEDYREKTOR SZKOŁY

Andrzej Krzyż
WICEDYREKTOR SZKOŁY

Piotr Brzeźny
WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

Nauczyciele pracujący w szkole

Lp. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beata Antolec-Opara
Edyta Asztel-Jaszczyszyn
Beata August-Krzak
Monika Banasiak
Anna Bogucka
Dorota Borkowska-Woźniak
Piotr Brzeźny
Aureliusz Bułdys
Beata Cholewczuk
Marzena Deja
historia, nauczyciel wspomagający
wychowanie fizyczne
j. angielski
nauczyciel wspomagający
nauczyciel wspomagający
matematyka
wicedyrektor, informatyka, technika
j. niemiecki
biologia
biblioteka
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Elżbieta Demczyńska-Nawrot
Ewa Drzewiecka
Emilia Dudek
Bogusława Działa
Arkadiusz Gaborski
Renata Głuszek
Jolanta Hejduk
Agnieszka Jarząbek
Aneta Kendik
Krystyna Cinkowska
j. polski
j. niemiecki
wychowanie fizyczne
geografia
wychowanie fizyczne
historia
wychowanie fizyczne
j. francuski, j. polski
j. polski
matematyka
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
Jolanta Kowalska
Anna Krupa
Joanna Krzak
Małgorzata Krzemieniecka-Duraj
Małgorzata Kurczyńska
Paweł Kurowski
Marlena Kwiatkowska
Wanda Marques Dos Santos
Agnieszka Michalczyk-Żaba
Anna Omylanowska-Kuglarz
surpedagog
j. polski, historia
j. angielski
wicedyrektor, matematyka

religia
wychowanie fizyczne
psycholog
j. polski
j. polski
pedagog
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Dariusz Orłowski
Małgorzata Ostrowska
Natalia Pałac
Urszula Pałasik
Elżbieta Bułka
Józef Pańczyszyn
Krystyna Pańczyszyn
Agnieszka Pliś
Korbus-Sieczko Iwona
Andrzej Roziewicz
muzyka
biologia
j. angielski
geografia
fizyka
j. angielski
plastyka, technika, historia
chemia
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
Agnieszka Kubica
Andrzej Krzyż

Małgorzata Stokłosa
Urszula Ślusarczyk
ks. Adamski Adrian
Jolanta Wojtków
Janusz Wójcicki
Dorota Zaklukiewicz
Marzena Zbirańska-Rosiek
Joanna Żółtkowska
nauczyciel wspomagający
wicedyrektor, informatyka, matematyka, fizyka, przyroda
wos, wdż
matematyka
religia
matematyka
religia
fizyka
historia,  wos
j. niemiecki
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Wojciech Hoszman
Aleksandra Kołodziej
Ewelina Włoch
Irena Garczarek

Beata Chudzińska
Renata Domagała-Harmata
Eulalia Woźniak
Gniadek Danuta
Mertin-Sopyła Justyna
Retman Iwona
Rogowska Katarzyna
Agnieszka Szubert
Monika Przedwojewska
Anna Lorenc
Joanna Szubert
Iwanicka Danuta
Lipka Zdzisław
Niedzielska Małgorzata
Pilch Bożena
Margielewska Sylwia
Mazurkiewicz Dorota
Rusnak Marzenna
Nowakowska Barbara
Paralusz Marzena
Rybicka Maria
Badowska Marzena
Muniak-Niewiadomska Aleksandra
wychowanie fizyczne
j.angielski
informatyka, technika
j.polski, historia, nauczyciel wspomagający
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
dyrektor, pedagog, język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
wychowawca zerówki
wychowawca zerówki
wychowawca zerówki
plastyka
sztuka, przyroda, geografia
język polski
język polski
matematyka
historia
j. polski, biblioteka
religia
język angielski
muzyka, przyroda
język angielski
wychowanie fizyczne